"När du tränar med stavar / walkingstavar eller går Nordic Walking, i syfte att rehabiliteras är det viktigt att du följer läkarens ordination."

Men när olyckan är framme eller förslitningsskadorna gör sig gällande så skall man försöka återfå livskvaliteten, så snabbt som möjligt.

FYSS är ett utvecklingsprojekt som inleddes under 2001 mellan Statens folkhälsoinstitut och Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) 1 , utifrån målsättningen att hälso- och sjukvårdens personal ska ha en bred kunskap om förebyggande effekter av fysisk aktivitet och tillämpa denna kunskap i preventivt och behandlande syfte. 

Konditionshöjande aktiviteter som promenad, stavgång och motionsgymnastik var den vanligaste ordinationen. 

När du tränar med stavar eller går Nordic Walking, i syfte att rehabiliteras är det viktigt att du följer läkarens ordination. De övningar som vi presenterar i e-utbildningen "Alla kan träna med stavar" är inte bara stavgång baserad på ett lugnt tempo, låg intensitet och minimal belastning, du får även tipps i hur du kan träna med stavarna - stavgympa!

Armar, axlar, mage och rygg stärks om du tränar rätt och har rätt stavar och teknik. De flesta nybörjare får en "kick" av stavträning för att man inte upplever ansträngningen lika mycket som när man går utan stavar.

Stadgan, balansen, farten, koordinationen, energiförbrukningen, kroppsvikten, muskeluthålligheten, syreupptagningsförmågan, allt förbättras jämfört med vanlig promenad. Stavarna avlastar även knäna. Nordic Walking främjar även rotationen i ryggraden, vilket också ökar steglängden och energiförbrukningen. 

De övningar som vi presenterar i programmet är baseras på lågt tempo, låg intensitet och minimal belastning, du får även förslag på träningsupplägg.

Du kan träna med stavar året om, använd halkskydd för skor.

Det kan vara förståndigt att rådgöra med en läkare innan man påbörjar ett träningsprogram, speciellt om man lider av någon hjärtsjukdom, högt blodtryck eller har något annat medicinskt problem.

Back to Top