VÄLJ RÄTT STAVLÄNGD

När man väljer längden på
en stavarna finns det flera
faktorer att ta hänsyn till.
Hur vältränad är man, hur
skall man träna, i terräng,
intensivt eller behöver man
bara stavarna för enkel
motion?

 

 

Genom att skriva in din
längd presenteras en
rekommendation på vilken
stavlängd som är lämplig
för din träning.

Din längd i cm:

 

provdocka_1.png

 

 

 

 

 

Vi rekommenderar* att
stavlängden bör vara

cm.

på din kalkylerade längd på

cm.

Om du väljer en teleskopstav kan du
justera den efter olika prestations-
nivåer. Den fasta staven finns i
längder från 90 cm upp till 140 cm,
med 5 centimeters intervaller.

*) Rekommendationen är baserad på
en beräkning där din kroppslängd
multipliceras med 0.68.